۳فوت کوزه‌گریِ موفقیت در کسب‌و‌کار

۱-هر چند که متناقض به نظر می‌رسد، اما در آن واحد هم خلاَق باشید، هم منظم ۲-رؤیای بلندپروازانه‌ای بسازید و

بیشتر بخوانید

دورکاری چیست؟

دورکاری چیست؟ دورکاری عبارت است از کارکردن در فاصله‌ای دور از کسی که به شما پول می‌دهد؛ در خانه یا در

بیشتر بخوانید